akikah

Posted on 14 September 2010. Filed under: Fiqh |


Pengertian akikah ialah sembelihan binatang an’am yang dilakukan
kerana menyambut kanak-kanak yang baru dilahirkan sebagai tanda
kesyukuran kepada Allah.
> Hukum akikah ialah sunat muakad bagi orang yang menanggung sara
hidup kanak-kanak tersebut. Jika anak itu lelaki disunatkan
menyembelih dua ekor kambing, manakala jika anak itu perempuan
disunatkan menyembelih seekor kambing. Binatang seperti lembu, kerbau
atau unta boleh dibahagikan kepada tujuh bahagian.
> Waktu akikah adalah dari hari kelahiran kanak-kanak itu sehinggalah
ia baligh. Masa yang paling afdal untuk melakukan akikah adalah pada
hari ketujuh kelahiran kanak-kanak itu. Sabda Rasullullah s.a.w.:
>
> Yang bermaksud: “Setiap bayi itu tergadai dengan akikahnya.
Disembelih untuknya pada hari ketujuh dan dicukur kepalanya dan diberi
nama.”
>
>
> Akikah mengandungi beberapa hikmah, antaranya:
> Sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah kerana telah mengurniakan
anak.
> Untuk mengisytiharkan kepada masyarakat umum tentang anugerah yang
dikurniakan oleh Allah.
> Untuk memulakan kehidupan anak dengan perkara-perkara kebaikan.
> Mengeratkan hubungan silaturrahim antara ahli-ahli masyarakat dengan
keluarga yang dikurniakan anak.
> Melahirkan rasa kegembiraan kerana mendapat zuriat yang menepati
sunnah Rasulullah.
>
>
> Terdapat beberapa perbezaan antara korban dengan akikah:
> Akikah tidak terikat pada masa tertentu, sedangkan korban dilakukan
pada masa-masa tertentu, iaitu selepas sembahyang dan khutbah Hari
Raya Aidiladha hingga 13 Zulhijah.
> Daging akikah boleh diberi milik kepada orang kaya manakala daging
korban hanya boleh diberi kepada fakir miskin.
> Akikah dilakukan sempena menyambut kelahiran anak sebagai tanda
kesyukuran kepada Allah, manakala korban dilakukan kerana memperingati
peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya, Ismail.
> Daging korban sunat disedekahkan secara mentah, sedangkan daging
akikah sunat disedekahkan setelah dimasak.
>
>
> Syarat-syarat akikah:
> Berniat akikah ketika menyembelih.
> Hendaklah binatang tersebut tidak ada cacat yang boleh mengurangkan
dagingnya serta sampai umur.
>
>
> Berdoa semasa hendak menyembelih:
>
> Yang bermaksud: “Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah,
binatang ini daripada-Mu dan kembali kepada-Mu, ini akikah …”
(menyebut nama anak).
> Menyembelih ketika matahari sedang naik.
> Daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum disedekahkan.
> Tidak mematah-matahkan tulang-tulang daripada binatang akikah, hanya
mencerai-ceraikan sendi-sendinya.
> Menyedekahkan daging akikah kepada fakir miskin.
> Memasak daging akikah dengan cara gulai manis untuk dihidangkan
kepada tetamu.
>
> Perkara-perkara yang perlu dilakukan ketika menyambut kelahiran anak:
>
> Membaca azan di telinga sebelah kanan anak yang baru lahir.
> Membaca qamat di telinga sebelah kirinya.
> Membaca doa di kedua-dua belah telinganya, contohnya membaca surah
Al-Ikhlas.
> Menyapu lelangit kanak-kanak tersebut dengan benda-benda yang manis
seperti buah tamar atau pisang.
> Menamakan kanak-kanak tersebut dengan nama-nama yang baik pada hari
ketujuh kelahirannya.
> Mengadakan jamuan dan doa kesyukuran sempena kelahirannya.
> Mencukur rambut kanak-kanak tersebut selepas menyembelih akikah
untuknya.
> Memberi sedekah emas atau perak seberat rambut kanak-kanak yang
dicukur itu ataua wang yang sama nilai dengan emas atau perak tersebut.
> Menyedekahkan daging akikah kepada fakir miskin.
>
>
> (http://cybermosque. mpsj.gov. my/eakidah. html)
>
> Tuntunan Aqiqah
>
>
>
>
> Hukum Melaksanakan Aqiqah
>
> Aqiqah dalam istilah agama adalah sembelihan untuk anak yang baru
lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dengan niat dan
syarat-syarat tertentu. Oleh sebagian ulama ia disebut dengan nasikah
atau dzabihah (sembelihan) .
>
> Hukum aqiqah itu sendiri menurut kalangan Syafii dan Hambali adalah
sunnah muakkadah. Dasar yang dipakai oleh kalangan Syafii dan Hambali
dengan mengatakannya sebagai sesuatu yang sunnah muakkadah adalah
hadist Nabi SAW. Yang berbunyi, “Anak tergadai dengan aqiqahnya.
Disembelihkan untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya)”. (HR
al-Tirmidzi, Hasan Shahih)
>
> back to top
>
>
>
>
> Makna Aqiqah
>
> Kata Aqiqah berasal dari kata Al-Aqqu yang berarti memotong
(Al-Qoth’u). Al-Ashmu’i berpendapat: Aqiqah asalnya adalah rambut di
kepala anak yang baru lahir. Kambing yang dipotong disebut aqiqah
karena rambut anak tersebut dipotong ketika kambing itu disembelih.
>
> Dalam pelaksanaan aqiqah disunahkan untuk memotong dua ekor kambing
yang seimbang untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan.
>
> Dari Ummi Kurz Al-Kabiyyah Ra, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda: “Bagi anak laki-laki dua ekor kambing yang sama,
sedangkan bagi anak perempuan satu ekor kambing”. (HR. Tirmidzy dan
Ahmad)
>
> back to top
>
>
>
>
> Aqiqah Yang Sesuai Dengan Sunnah
>
> Pelaksanaan aqiqah menurut kesepakatan para ulama adalah hari
ketujuh dari kelahiran. Hal ini berdasarkan hadits Samirah di mana
Nabi SAW bersabda, “Seorang anak terikat dengan aqiqahnya. Ia
disembelihkan aqiqah pada hari ketujuh dan diberi nama”. (HR.
al-Tirmidzi).
>
> Namun demikian, apabila terlewat dan tidak bisa dilaksanakan pada
hari ketujuh, ia bisa dilaksanakan pada hari ke-14. Dan jika tidak
juga, maka pada hari ke-21 atau kapan saja ia mampu. Imam Malik
berkata : Pada dzohirnya bahwa keterikatannya pada hari ke 7 (tujuh)
atas dasar anjuran, maka sekiranya menyembelih pada hari ke 4 (empat)
ke 8 (delapan), ke 10 (sepuluh) atau setelahnya Aqiqah itu telah
cukup. Karena prinsip ajaran Islam adalah memudahkan bukan menyulitkan
sebagaimana firman Allah SWT : “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan
tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS.Al Baqarah:185)
>
> back to top
>
>
>
>
> Daging Aqiqah Lebih Baik Mentah Atau Dimasak
>
> Dianjurkan agar dagingnya diberikan dalam kondisi sudah dimasak.
Hadits Aisyah ra., “Sunnahnya dua ekor kambing untuk anak laki-laki
dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa
mematahkan tulangnya. Lalu dimakan (oleh keluarganya) , dan
disedekahkan pada hari ketujuh”. (HR al-Bayhaqi)
>
> Daging aqiqah diberikan kepada tetangga dan fakir miskin juga bisa
diberikan kepada orang non-muslim. Apalagi jika hal itu dimaksudkan
untuk menarik simpatinya dan dalam rangka dakwah. Dalilnya adalah
firman Allah, “Mereka memberi makan orang miskin, anak yatim, dan
tawanan, dengan perasaan senang”. (QS. Al-Insan : 8). Menurut Ibn
Qudâmah, tawanan pada saat itu adalah orang-orang kafir. Namun
demikian, keluarga juga boleh memakan sebagiannya.
>
> back to top
>
>
>
>
> Siapakah yang layak menerima daging sembelihan aqiqah ?
>
> Mereka yang paling layak menerima sedekah adalah orang fakir dan
miskin dari kalangan umat Islam, begitu juga dengan aqiqah, mereka
yang paling layak menerima adalah orang miskin dikalangan umat Islam.
Walaubagaimanapun berdasarkan beberapa buah hadis dan amalan
Rasulullah dan sahabat kita disunatkan juga memakan sebahagian
daripada daging tersebut, bersedekah sebahagian dan menghadiahkan
sebahagian lagi. Apa yang membezakan aqiqah dan korban ialah kita
disunatkan memberikan sebahagian kaki kambing aqiqah tersebut kepada
bidan yang menyambut kelahiran tersebut. Wallahu’alam
>
> back to top
>
>
>
>
> Jumlah Hewan Aqiqah
>
> Bayi laki-laki disunnahkan untuk disembelihkan dua ekor kambing dan
bayi wanita cukup satu ekor kambing saja. Dari Ammi Karz Al-Ka’biyah
berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Untuk bayi
laki-laki disembelihkan dua ekor kambing yang setara dan buat bayi
wanita satu ekor kambing”.
>
> Namun bila tidak memungkinkan, maka boleh saja satu ekor untuk bayi
laki-laki, karena Rasulullah SAW pun hanya menyembelih satu ekor untuk
cucunya Hasan dan Husein.
>
> “Adalah Rasulullah SAW menyembelih hewan aqiqah untuk Hasan dan
Husein masing-masing satu ekor kambing ?”. (HR Ashabus Sunan)
>
> back to top
>
>
>
>
> Aqiqah haruskah hewan jantan?
>
> Baik dalam aqiqah maupun udhiyah (kurban) tidak ada persyaratan
bahwa hewannya harus jantan atau betina. Keduanya bisa dijadikan
sebagai hewan aqiqah atau kurban. Akan tetapi yang lebih diutamakan
adalah hewan jantan agar kelangsungan reproduksi hewan tersebut tetap
terjaga.
>
> back to top
>
>
>
>
> Hukum Aqiqah Dilaksanakan Dilain Negara/ Kota
>
> Tidak ada batasan yang mengharuskan agar pelaksanaan aqiqah
dilakukan di negeri/kota/ kampung tempat kelahiran anak. Karena itu,
Anda bisa melakukan di mana saja sesuai dengan kemaslahatan yang ada.
>
> back to top
>
>
>
>
> Hukum memakan daging aqiqah
>
> Daging selain disedekahkan juga bisa dimakan oleh keluarga yang
melakukan aqiqah. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah ra., “Sunnahnya
dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak
perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya. Lalu dimakan (oleh
keluarganya) , dan disedekahkan pada hari ketujuh”. (HR al-Bayhaqi).
Wallahu a’lam bish-shawab.
>
> back to top
>
>
>
>
> Hukum Aqiqah Setelah Dewasa/Berkeluarga
>
> Pada dasarnya aqiqah disyariatkan untuk dilaksanakan pada hari
ketujuh dari kelahiran. Jika tidak bisa, maka pada hari keempat belas.
Dan jika tidak bisa pula, maka pada hari kedua puluh satu. Selain itu,
pelaksanaan aqiqah menjadi beban ayah.
>
> Namun demikian, jika ternyata ketika kecil ia belum diaqiqahi, ia
bisa melakukan aqiqah sendiri di saat dewasa. Satu ketika al-Maimuni
bertanya kepada Imam Ahmad, “ada orang yang belum diaqiqahi apakah
ketika besar ia boleh mengaqiqahi dirinya sendiri?” Imam Ahmad
menjawab, “Menurutku, jika ia belum diaqiqahi ketika kecil, maka lebih
baik melakukannya sendiri saat dewasa. Aku tidak menganggapnya makruh”.
>
> Para pengikut Imam Syafi’i juga berpendapat demikian. Menurut
mereka, anak-anak yang sudah dewasa yang belum diaqiqahi oleh orang
tuanya, dianjurkan baginya untuk melakukan aqiqah sendiri.
>
> back to top
>
>
>
>
> Hewan Untuk Aqiqah
>
> Masalah kambing yang layak untuk dijadian sembelihan aqiqah adalah
kambing yang sehat, baik, tidak ada cacatnya. Semakin besar dan gemuk
tentu semakin baik. Sedangkan masalah harus menyentuhkan anak kepada
kambing yang akan disembelih untuk aqiqahnya, jelas tidak ada
dasarnya. Barangkali hanya sebuah kebiasaan saja.
>
> back to top
>
>
>
>
> Pemberian Nama Anak
>
> Tidak diragukan lagi bahwa ada kaitan antara arti sebuah nama dengan
yang diberi nama. Hal tersebut ditunjukan dengan adanya sejumlah nash
syari yang menyatakan hal tersebut.
>
> Dari Abu Hurairoh Ra, Nabi SAW bersabda: “Kemudian Aslam semoga
Allah menyelamatkannya dan Ghifar semoga Allah mengampuninya”. (HR.
Bukhori 3323, 3324 dan Muslim 617)
>
> Ibnu Al-Qoyyim berkata: “Barangsiapa yang memperhatikan sunah, ia
akan mendapatkan bahwa makna-makna yang terkandung dalam nama
berkaitan dengannya sehingga seolah-olah makna-makna tersebut diambil
darinya dan seolah-olah nama-nama tersebut diambil dari
makna-maknanya”. Dan jika anda ingin mengetahui pengaruh nama-nama
terhadap yang diberi nama (Al-musamma) maka perhatikanlah hadits di
bawah ini:
>
> Dari Said bin Musayyib dari bapaknya dari kakeknya Ra, ia berkata:
Aku datang kepada Nabi SAW, beliau pun bertanya: “Siapa namamu?” Aku
jawab: “Hazin” Nabi berkata: “Namamu Sahl” Hazn berkata: “Aku tidak
akan merobah nama pemberian bapakku” Ibnu Al-Musayyib berkata: “Orang
tersebut senantiasa bersikap keras terhadap kami setelahnya”. (HR.
Bukhori) (At-Thiflu Wa Ahkamuhu/Ahmad Al-‘Isawiy hal 65)
> Oleh karena itu, pemberian nama yang baik untuk anak-anak menjadi
salah satu kewajiban orang tua. Di antara nama-nama yang baik yang
layak diberikan adalah nama nabi penghulu jaman yaitu Muhammad.
Sebagaimana sabda beliau : Dari Jabir Ra dari Nabi SAW beliau
bersabda: “Namailah dengan namaku dan janganlah engkau menggunakan
kunyahku”. (HR. Bukhori 2014 dan Muslim 2133)
>
> back to top
>
>
>
>
> Mencukur Rambut
>
> Mencukur rambut adalah anjuran Nabi yang sangat baik untuk
dilaksanakan ketika anak yang baru lahir pada hari ketujuh.
>
> Dalam hadits Samirah disebutkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda,
“Setiap anak terikat dengan aqiqahnya. Pada hari ketujuh disembelihkan
hewan untuknya, diberi nama, dan dicukur”. (HR. at-Tirmidzi).
>
> Dalam kitab al-Muwaththâ` Imam Malik meriwayatkan bahwa Fatimah
menimbang berat rambut Hasan dan Husein lalu beliau menyedekahkan
perak seberat rambut tersebut.
>
> Tidak ada ketentuan apakah harus digundul atau tidak. Tetapi yang
jelas pencukuran tersebut harus dilakukan dengan rata; tidak boleh
hanya mencukur sebagian kepala dan sebagian yang lain dibiarkan. Tentu
saja semakin banyak rambut yang dicukur dan ditimbang semakin -insya
Allah- semakin besar pula sedekahnya.
> (http://www.rumahaqi qah.org/tuntunan_aqiqah.php?
> info=list# ta1)
>
> AQIQAH UNTUK ANAK
> Aqiqah pengertian dari segi bahasa ialah
rambut dikepala kanak-kanak. Sementara pengertian aqiqah dari segi
syara ialah binatang yang disembelih pada hari mencukur rambut bayi.
Aqiqah sebagai ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah s.w.t.
sebagaimana penjelasan Rasulullah s.a.w. dengan sabdanya yang
bermaksud: “Setiap anak yang lahir itu terpelihara dengan aqiqahnya
yang disembelih untuknya pada hari ketujuh (daripada hari
kelahirannya) , dicukur dan diberi nama.” (Riwayat Abu Dawud,
al-Turmuzi dan Ibnu Majah)
> Ibnu Majah menerangkan maksud “…
terpelihara dengan aqiqahnya…” (pada mafhum hadis diatas) adalah
bahawa aqiqah itu sebagai sebab yang melepaskan kanak-kanak tersebut
daripada gangguan syaitan yang cuba menghilangkan daripadanya
melakukan kebaikan.
> Daripada Salman bin Amir al-Dhabley, bahawa
Nabi Muhammad s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Untuk anak lelaki itu
aqiqahnya. Tumpahkan atasnya darah dan hilangkanlah daripadanya
kekotoran dan najis.” (Riwayat Abu Daqud, al-Turmuzi dan Ibnu Majah).
> Menurut Imam Ahmad bin Hambal, bahawa
apabila seseorang kanak-kanak itu mati dalam keadaan belum diaqiqahkan
lagi, maka anak itu tidak dapat mensyafaatkan kedua-dua orang tuanya
diakhirat kelak.
> HUKUM AQIQAH
> § Hukum aqiqah itu adalah sama dengan ibadah qurban iaitu
Sunnat Muakkad kecuali dinazarkan menjadi wajib.
> § Penyembelihan aqiqah ialah pada hari ketujuh dari
kelahiran bayi atau pada hari ke empat belas atau ke dua puluh satu.
Jika tidak dapat maka bila-bila masa selagi anak itu belum baligh.
> § Jika anak telah baligh, maka gugur tuntutan atas walinya
dan sunnat bagi dirinya (individu yang berkenaan) mengaqiqahkan untuk
dirinya sendiri. Hal ini berdasarkan hadis dari Ahmad, Abu Dawud dan
al-Tabrani, bahawa Rasulullah s.a.w. pernah mengaqiqahkan dirinya
sendiri sesudah Baginda s.a.w. diangkat menjadi Rasul.
> § Anak zina, aqiqahnya sunnat atas ibunya kerana nafkah
hidup anak zina itu tanggungan ibunya bukan bapanya. Demikian pendapat
Syaikh Ibnu Hajar dan Syaikh Ramli, manakala Khatib Syarbini pula
berpendapat, adalah tidak sunnat bagi ibu mengaqiqahkan anak zinanya
meskipun si ibu memberi nafkah kepadanya.
> § Anak lelai disembelihkan dua ekor kambing (tetapi sah
sekiranya seekor) dan perempuan memadai dengan seekor kambing.
Diriwayatkan daripada Aisyah, bahawa Rasulullah s.a.w. memerintahkan
para sahabat agar menyembelih aqiqah untuk anak lelaki dua ekor
kambing yang umurnya sama dan untuk anak perempuan seekor kambing.
(Riwayat al-Turmuzi). Daripada Ibnu Abbas r.a. pula menyatakan. bahawa
Rasullullah s.a.w. menyembelih aqiqah untuk Hasan dan Husin
masing-masing dengan seekor kambing. (Riwayat Abu Dawud)
> HUKUM-HUKUM YANG LAIN BERKAITAN DENGAN QURBAN DAN AQIQAH
> o Jika menyembelih qurban sendiri hendaklah berniat: “Aku
jadikan binatang ini qurban untuk diriku kerana Allah Ta’ala” dan
seumpamanya, atau jika penyembelihan aqiqah berniat : “Aku jadikan
penyembelihan binatang ini sebagai aqiqah untuk anakku kerana Allah
Ta’ala.”
> o Jika untuk tolong kepada orang lain maka hendaklah berakad
iaitu dengan dua cara:
> 1) Secara wakil, maka orang yang mewakilkan berkata: “Aku
wakilkan atas diriku untuk menghasilkan penyembelihan qurban untuk
diriku (atau aqiqah untuk anak ku…).” Orang yang menerima wakil
menjawab: “Aku terima sebagai wakil untuk menghasilkan penyembelihan
qurban untukmu (atau aqiqah untuk anakmu…).” (PERINGATAN: Orang
yang menerima wakil hendaklah melaksanakan penyembelihan dan tidak
boleh diserahkan tanggungjawab menyembelih kepada orang lain).
> 2) Secara menyerahkan tanggungan dengan berkata: “Saya
meletakkan atas zimmah tanggungan tuan untuk menghasilkan
penyembelihan qurban untuk ku (atau aqiqah untuk anakku).”
(PERINGATAN: Penerima jika tidak dapat menyempurnakan tanggungjawab
yang diterima, boleh diserahkan kepada orang lain untuk menyempurnakan
penyembelihan untuk orang-orang yang berakad tadi).
> o Daging qurban sunnat disedekahkan kepada fakir miskin atau
dihadiahkan kepada orang yang mampu dalam bentuk masih mentah tetapi
aqiqah sunnat dimasak dengan masakan jenis manis seperti kurma, kicap
dan sebagainya.
> o Binatang unta, lembu atau kerbau boleh dikongsi sebhagian
untuk qurban dan sebahagian untuk aqiqah.
> o Disunnatkan tulang-tulang binatang qurban itu tidak
dipatahkan atau dipecahkan sama ada oleh orang yang mengaqiqahkan atau
yang memakannya. Cuma hendaklah diceraikan pada setiap persendian
tulang. Sekiranya dipecahkan juga maka tidaklah pula makruh, tetapi
khilaf aula (yakni bersalahan dengan yang utama).
> o Daging aqiqah atau qurban atau mana-mana bahagian dari
binatang (seperti kulit, tulang dan sebagainya) tidak boleh dijadikan
upah kepada orang yang menyembelih dan orang-orang yang menguruskan
pemotongan. Upah untuk mereka jika diperlukan, maka hendaklah diberi
dalam bentuk wang atau harta benda yang lainnya.
> o Orang kafir tidak boleh diberi makan daging aiqah atau
daging qurban, sekiranya telah diberi umpamanya sekilo, maka wajib
diganti dengan daging yang lain untuk memenuhi daging yang kurang itu.
> o Daging atau mana-mana bahagian dari binatang qurban nazar
atau aqiqah, haram dimakan atau diambil oleh orang yang melakukannya.
> QURBAN DAN AQIQAH BERAMAI-RAMAI
> Sekarang ini ada pihak tertentu seperti
Masjid, Surau atau badan kebajikan dan orang perseorangan menganjurkan
majlis Qurban dan Aqiqah secara beramai-ramai. Pada dasarnya amalan
ini baik demi menggalakkan masyarakat Islam melakukan kedua-dua ibadah
yang sangat dituntut dalam Islam (Sunnat Muakkad). Namun yang
demikian, beberapa syarat berikut ini hendaklah dipatuhi:
> § Pengurusan hendaklah dilakukan dengan betul, dengan penuh
amanah dan tanggungjawab.
> § Harga yang dikenakan hendaklah dinyatakan termasuk kos
pengurusan (Penyembelihan, kenderaan, upah menyembelih, melapah dan
sebagainya jika memerlukan upah).
> § Hendaklah diadakan aqad atau ijab dan qabul antara orang
yang melakukan qurban atau aqiqah dengan pihak pelaksana (AJK Qurban/
Aqiqah atau AJK Masjid/ Surau/ Badan Kebajikan/ Orang perseorangan) .
> (http://tanbihul_ ghafilin. tripod.com/ qurbandanaqiqah.
> htm)
>

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: